Zaangażowanie w pomoc naszym Klientom jest dla nas najważniejsze

Nasze Obszary Specjalizacji

Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niesie za sobą wiele wyzwań. Jako kancelaria wspieramy Zamawiających oraz Wykonawców na każdym etapie postępowania.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej to w dzisiejszych realiach wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Udzielamy wsparcia w rozwiązaniu wszystkich problemów prawnych przedsiębiorców.

Fundusze europejskie

Wydatkowanie środków publicznych z wykorzystaniem funduszy europejskich pociąga za sobą ryzyko naliczenia korekt finansowych. Wsparcie prawne pomaga zabezpieczyć prawidłowość przeprowadzenia każdej procedury.

Uczciwa konkurencja

Wsparcie przedsiębiorców w trakcie procedur wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnia uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia bądź przygotowanie sprawy do efektywnej obrony na etapie postępowania sądowego.

Cywilne spory sądowe
Wspieramy klientów na każdym etapie prowadzonego postępowania sądowego. Reprezentacja w postępowaniu przez profesjonalnych pełnomocników pozwala na pokonanie zawiłości procedury cywilnej, w szczególności w zakresie postępowań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.

Obrona i reprezentacja w postępowaniu karnym

Postępowania karne, czy to w przypadku przedsiębiorcy, czy osoby fizycznej, niesie za sobą spory ładunek emocji, który może zostać opanowany, jeśli wsparcie w toku całego postępowania zapewnia profesjonalny pełnomocnik.

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi
Mnogość sytuacji w ramach występujących procedur administracyjnych powoduje, że trudno jest w sposób prawidłowy zabezpieczyć swój interes prawny. W ramach obsługi naszych Klientów zapewniamy wsparcie zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i w ramach kontroli decyzji wydanych w instancji sądowo-administracyjnej.

pl_PLPolish