Specjalizacje

Nasze Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niesie za sobą wiele wyzwań. Jako kancelaria wspieramy Zamawiających oraz Wykonawców na każdym etapie postępowania.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej to w dzisiejszym otoczeniu prawnym wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Udzielamy wsparcia we wszystkich problemach prawnych przedsiębiorców.

Fundusze europejskie

Wydatkowanie środków publicznych z wykorzystaniem funduszy europejskich pociąga za sobą ryzyko naliczenia korekt finansowych. Wsparcie prawne pomaga zabezpieczyć prawidłowość przeprowadzenia każdej procedury.

Uczciwa konkurencja

Wsparcie przedsiębiorców w trakcie procedur wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnia uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, bądź przygotowanie sprawy do efektywnej obrony na etapie postępowania sądowego.

Cywilne spory sądowe
Wspieramy klientów na każdym etapie prowadzonego postępowania sądowego. Reprezentacja w postępowania przez profesjonalnych pełnomocników pozwala na pokonanie zawiłości procedury cywilnej, w szczególności w zakresie postępowań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.

Obrona i reprezentacja w postępowaniu karnym
Postępowania karne czy to w przypadku przedsiębiorcy czy osoby fizycznej niesie za sobą spory ładunek emocji, który może zostać opanowany jeśli wsparcie w toku całego postępowania zapewnia profesjonalny pełnomocnik.

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi
Mnogość sytuacji w ramach występujących procedur administracyjnych powoduje, że ciężko jest w sposób prawidłowy zabezpieczyć swój interes prawny. W ramach obsługi naszych klientów zapewniamy wsparcie zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i w ramach kontroli wydanych decyzji w instancji sądowo-administracyjnej. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do kontaktu we wszystkich sprawach, w których konieczne jest indywidualne podejście do rozwiązania problemu.

pl_PLPolish